Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Aktualności

12:02

2016-07-15

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 19.07.2016 r. do dnia 01.08.2016 r.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia1 posiadających ustalony II profil pomocy i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET2.

 

Maksymalna kwota dotacji 23 100 zł.

 

W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód po 22.04.2016 r.

 


1 Do dnia 30 urodzin.

 

2 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Regulamin (PDF, 384 KB) 2016-07-15 12:16:52 384 KB pobierz
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 187 KB) 2016-07-15 12:16:52 187 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-06-24

Nabór - Staż

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

od dnia 27.06.2016 r. do dnia 21.07.2016 r.

 

przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej.

 

 

Nabór jest skierowany do osób z ustalonym II profilem pomocy:

 

 • długotrwale bezrobotnych
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 • bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
 • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
 • bezrobotnych niepełnosprawnych

 

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy dołączą do wniosku bezwzględną deklarację zatrudnienia po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.

 

 

Pliki do pobrania
Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej (PDF, 164 KB) 2016-06-24 06:35:38 164 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-06-06

Nabór - Staż 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą
od dnia 07.06.2016 r.

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy podpiszą bezwzględną deklarację zatrudnienia1 po zakończeniu stażu stanowiącą załącznik do wniosku oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET2.

 

 

 

W przypadku osób do 25 roku życia od dnia rejestracji w Urzędzie do dnia rozpoczęcia stażu nie mogą minąć więcej niż 4 miesiące.

 


1 A) stosunek pracy:

 • umowa o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 3 pełnych miesięcy,
 • przynajmniej ½ etatu,

   B) umowę cywilnoprawną:

 • umowa zawarta na minimum 3 pełne miesiące,
 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na bazie miesięcznej,
 • odprowadzenie składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych zgodnie z krajowym prawodawstwem.

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

2 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PDF, 182 KB) 2016-02-29 11:26:46 182 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-06-05

Informacja

Informacja
Stowarzyszenie CEiRON zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - "OTWARTE DRZWI". Bezpłatny unijny projekt dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy.
czytaj więcej

00:00

2016-05-19

Informacja

Informacja
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza do udziału w nadchodzących wydarzeniach, skierowanych przede wszystkim do grup nieformalnych oraz stowarzyszeń i fundacji, które chcą zwiększyć swój potencjał, m.in. poprzez podjęcie działalności ekonomicznej.
czytaj więcej

08:00

2016-05-05

Nabór - Dotacje

Nabór - Dotacje
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 09.05.2016 r. do dnia 13.05.2016 r. Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET.
czytaj więcej

08:05

2016-05-04

Nabór - Dotacje

Nabór - Dotacje
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 05.05.2016 r. do dnia 06.05.2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Nabór skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy.
czytaj więcej

08:00

2016-05-04

Nabór - PFRON Refundacje

Nabór - PFRON Refundacje
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 05.05.2016 r. do dnia 09.05.2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
czytaj więcej

08:00

2016-05-04

Nabór - PFRON Dotacje

Nabór - PFRON Dotacje
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 05.05.2016 r. do dnia 09.05.2016 r. przyjmowane będą wnioski osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
czytaj więcej

08:32

2016-04-27

Informacja

Informacja
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 28.04.2016 r. do dnia 29.04.2016 r. przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie