Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Aktualności

12:00

2017-05-18

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 22.05.2017 r. do dnia 26.05.2017 r.

 

Nabór skierowany jest do
osób młodych do 30 roku życia1 posiadających ustalony II profil pomocy
z wykształceniem:

 • podstawowym,
 • gimnazjalnym
 • ponadgimnazjalnym2

i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET3.

 

Maksymalna kwota dotacji 23 175 zł.

 

W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód po 01.03.2017 r.

 


1 Do dnia 30 urodzin.

 

2 liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa (z wyłączeniem osób z wykształceniem pomaturalnym, policealnym i wyższym).

 

3 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Regulamin (PDF, 453 KB) 2017-05-18 13:20:42 453 KB pobierz
Wniosek o przyznanie ze środków z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 205 KB) 2017-05-18 13:20:42 205 KB pobierz
Karta Oceny Merytorycznej (PDF, 320 KB) 2017-05-18 13:20:41 320 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2017-04-04

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż
 

w dniach 5 i 6 kwietnia 2017 roku
 

przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Wnioski należy składać w pokoju 122 w siedzibie urzędu
w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52.

 

 

 

Pliki do pobrania
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 382 KB) 2017-03-28 08:47:36 382 KB pobierz
Regulamin w sprawie przyznawania środków z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 909 KB) 2017-03-21 12:28:35 909 KB pobierz
Załącznik Nr 1 do Regulaminu (PDF, 539 KB) 2017-03-21 12:28:35 539 KB pobierz
Barometr zawodów 2017 powiat łódzki wschodni (PDF, 761 KB) 2017-03-21 12:28:35 761 KB pobierz
Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PDF, 338 KB) 2017-03-21 12:28:35 338 KB pobierz
Załącznik nr 1 do Wniosku KFS (PDF, 378 KB) 2017-03-21 12:28:35 378 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

00:00

2017-03-30

Nabór - Staże 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 27.03.2017 r.

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy podpiszą bezwzględną deklarację zatrudnienia1 po zakończeniu stażu stanowiącą załącznik do wniosku oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia2 posiadających ustalony II profil pomocy z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET3.

 

W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód po 01.01.2017 r.

 


1 A) stosunek pracy:

 • umowa o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 3 pełnych miesięcy,
 • przynajmniej ½ etatu,

   B) umowę cywilnoprawną:

 • umowa zawarta na minimum 3 pełne miesiące,
 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na bazie miesięcznej,
 • odprowadzenie składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych zgodnie z krajowym prawodawstwem.

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

2 Do dnia 30 urodzin.

 

3 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PDF, 203 KB) 2017-03-24 11:53:45 203 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

10:00

2017-03-28

Nabór - Refundacje PFRON

Nabór - Refundacje PFRON
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 30.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
czytaj więcej

09:54

2017-03-28

Nabór - Dotacje PFRON

Nabór - Dotacje PFRON
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 30.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. przyjmowane będą wnioski osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
czytaj więcej

12:10

2017-03-24

Nabór - Dotacje 30+

Nabór - Dotacje 30+
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą w dniach od 27.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. Nabór skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy
czytaj więcej

09:47

2017-03-17

Nabór - Dotacje 30-

Nabór - Dotacje 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 20.03.2017 r. do dnia 24.03.2017 r.
czytaj więcej

09:39

2017-03-03

Nabór - Doposażenia

Nabór - Doposażenia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 06.03.2017 r. do dnia 10.03.2017 r. przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nabór dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych posiadających ustalony II profil pomocy.
czytaj więcej

08:02

2017-02-10

Nabór - Staże 30-

Nabór - Staże 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 30.01.2017 r. do dnia 03.03.2017 r.
czytaj więcej

08:01

2017-02-10

Nabór - Staże 30+

Nabór - Staże 30+
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą w dniach od 13.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie