Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Aktualności

08:00

2016-11-25

Powiat na Łódzkich Regionalnych Targach Pracy

 

Regionalne Targi Pracy 2016W dniach 23 – 24 listopada 2016 r. w Hali Expo – Łódź odbyły się Łódzkie Regionalne Targi Pracy. Obok Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego współorganizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy Łódź–Wschód.

 

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno osób poszukujących pracy, jak i pracodawców
z województwa łódzkiego, którzy poszukiwali informacji o możliwych formach wsparcia zatrudnienia. Wystawcami byli głównie Powiatowe Urzędy Pracy prezentujące instrumenty wsparcia rynku pracy,
a także firmy z branży produkcyjnej, logistycznej oraz sektora biznesowego poszukujące pracowników.

 

Podczas targów obecne były Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Radna Zofia Sójka, które reprezentowały Zarząd i Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Galeria zdjęć

 

Pliki do pobrania

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-11-22

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 22.11.2016 r. do dnia 30.11.2016 r.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia1 posiadających ustalony II profil pomocy i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET2.

 

Maksymalna kwota dotacji 23 100 zł.

 

W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód po 01.09.2016 r.

 


1 Do dnia 30 urodzin.

 

2 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

  • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Regulamin (PDF, 384 KB) 2016-11-22 10:56:36 384 KB pobierz
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 187 KB) 2016-11-22 10:56:36 187 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

07:23

2016-10-27

Nabór - Dotacje

Nabór - Dotacje
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 02.11.2016 r. do dnia 18.11.2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
czytaj więcej

00:00

2016-10-12

Nabór - Doposażenia

Nabór - Doposażenia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 21.10.2016 r. do dnia 04.11.2016 r. przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
czytaj więcej

10:20

2016-09-30

Nabór - Doposażenia

Nabór - Doposażenia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź–Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 03.10.2016 r. do dnia 07.10.2016 r. przyjmowane będą wnioski refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
czytaj więcej

00:00

2016-09-19

Nabór - Staż 30-

Nabór - Staż 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 07.06.2016 r. do dnia 22.09.2016 r.
czytaj więcej

08:06

2016-09-05

Nabór - Dotacje 30-

Nabór - Dotacje 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 05.09.2016 r. do dnia 16.09.2016 r. Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET.
czytaj więcej

08:00

2016-08-12

Nabór - Staż

Nabór - Staż
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 12.08.2016 r. do dnia 16.09.2016 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej.
czytaj więcej

14:00

2016-08-10

Nabór - Dotacje

Nabór - Dotacje
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą w dniach od 11 do 19 sierpnia 2016 r. Nabór skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia osiadających ustalony II profil pomocy, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
czytaj więcej

08:00

2016-06-24

Nabór - Staż

Nabór - Staż
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 27.06.2016 r. do dnia 21.07.2016 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie